DeepWell tildelt brønnservice kontrakt med Wintershall

Wintershall har inngått kontrakt med DeepWell hvor varigheten på kontrakten er 3 år, med 2 x 2 år opsjon.  

 

Kontrakten omhandler wirelinetjenester i forbindelse med brønntesting for Wintershall. I første omgang gjelder det arbeid på Transocean Arctic og Borgland Dolphin.

 

Med denne kontrakt befester DeepWell seg som en sentral aktør på norsk sokkel innen brønnservice både i produksjonsfasen og i letefasen for olje og gass selskaper, sier CEO i DeepWell Martha Kold Bakkevig. Med moderne wireline-utstyr tilrettelagt for integrerte operasjoner (IO) med økt bruk av sanntidsdata som beslutningstøtte, vil vi være med på å bidra til mer sikker og økt effektivitet både i planlegging og gjennomføring av offshoreoperasjoner. DeepWell tar kontraktstildelingen som en bekreftelse på at Wintershall verdsetter ny teknologi som muliggjør mer sikre og effektive brønn operasjoner.

 

Haugesund, 14. Oktober 2013

Kontaktperson er Martha Kold Bakkevig, CEO DeepWell, mobil (+ 47) 909 92 949

 

> Read more
OUR CLIENTS

.

Our Clients BP ConocoPhillips Wintershall AkerBP Equinor Halliburton AKOFS Offshore Maersk Lundin Norway

Husoyveien 171, 4262 Avaldsnes Tel.: (+47) 52 70 10 20 Fax: (+47) 52 70 10 21 Dutyphone: (+47) 488 98 030 post@deepwell.no | developed by skarpsinn Back to top