DeepWell tildelt brønnservice kontrakt med Wintershall

Wintershall har inngått kontrakt med DeepWell hvor varigheten på kontrakten er 3 år, med 2 x 2 år opsjon.  

 

Kontrakten omhandler wirelinetjenester i forbindelse med brønntesting for Wintershall. I første omgang gjelder det arbeid på Transocean Arctic og Borgland Dolphin.

 

Med denne kontrakt befester DeepWell seg som en sentral aktør på norsk sokkel innen brønnservice både i produksjonsfasen og i letefasen for olje og gass selskaper, sier CEO i DeepWell Martha Kold Bakkevig. Med moderne wireline-utstyr tilrettelagt for integrerte operasjoner (IO) med økt bruk av sanntidsdata som beslutningstøtte, vil vi være med på å bidra til mer sikker og økt effektivitet både i planlegging og gjennomføring av offshoreoperasjoner. DeepWell tar kontraktstildelingen som en bekreftelse på at Wintershall verdsetter ny teknologi som muliggjør mer sikre og effektive brønn operasjoner.

 

Haugesund, 14. Oktober 2013

Kontaktperson er Martha Kold Bakkevig, CEO DeepWell, mobil (+ 47) 909 92 949

 

> Read more

DeepWell har etablert avdelingskontor i Stavanger

DeepWell AS ønsker å vokse videre og har i den forbindelse etablert et avdelingskontor i Stavanger. Avdelingskontoret har fra og med 1. oktober tilholdssted i Leading Edge Technology Park i Kanalvegen 8 på Forus.

Kontor Stavanger

Hovedformålet er å komme tettere innpå kundene for å bedre ivareta eksisterende kunder samt å etablere nye kundeforhold. Jarle Veshovde er ansatt som første person i Stavanger og vil i tillegg til å lede etableringen av avdelingskontoret også lede salg og forretningsutvikling for DeepWell fra Stavanger. Jarle kom fra stillingen som VP i WeST Group der han hovedsaklig har jobbet med teknologiutvikling og forretningsutvikling, samt etablering og finansiering av utviklingsprosjekter.

 

«Vi er glade for å ha fått Jarle ombord, og føler oss sikre på at hans erfaring og eksisterende nettverk i Stavanger-regionen vil være en viktig ressurs for DeepWell», sier Martha Kold Bakkevig, CEO i DeepWell. «Ansettelsen av Jarle er første ledd i vår vekststrategi der vi har klare målsetninger om å vokse betydelig de nærmeste årene. Veksten vil komme fra etablering av nye kunder, men også fra en utvidelse av både tjenestespekter og tjenestetilbud til eksisterende kunder. Med Jarle på plass er det også naturlig å satse på utvikling av nye produkter og tjenester basert på eksisterende og kommende behov hos våre kunder».

> Read more
OUR CLIENTS

.

Our Clients BP ConocoPhillips Wintershall AkerBP Equinor Halliburton AKOFS Offshore Maersk Lundin Norway

Husoyveien 171, 4262 Avaldsnes Tel.: (+47) 52 70 10 20 Fax: (+47) 52 70 10 21 Dutyphone: (+47) 488 98 030 post@deepwell.no | developed by skarpsinn Back to top