DeepWell blir et Moreld Selskap

HitecVision etablerer stort nytt industrikonsern

Pressemeldling fra HitecVision

HitecVision offentliggjør i dag etableringen av Moreld, et stort nytt industrikonsern basert på 20 av selskapene i porteføljen. Selskapene har i dag oljeindustrien som hovedkunde, og Moreld vil gi dem økt fart og større ressurser i transformasjonen mot andre deler av energisektoren, deriblant det sterkt voksende markedet innen fornybar energi. Selskapet vil få ca. 3.600 ansatte, og hadde i 2019 en samlet omsetning på 8.8 milliarder kroner med et driftsresultat (EBITDA) på 483 millioner kroner. Basert på selskapenes gode ordrereserver forventes det videre vekst og økt lønnsomhet i 2020.

De fleste av oljeservice- og offshoreteknologi-selskapene i porteføljen til HitecVision leverer nå gode tall etter en krevende omstillingsperiode, og alt tyder på at det vil være god aktivitet i oljebransjen i mange år ennå. Samtidig går verden på lengre sikt mot en ny fase der olje og gass vil være mindre etterspurt. Mange av selskapene i porteføljen er allerede godt i gang med utviklingen av nye bein å stå på innen fornybar energi og andre industrier, men dette er en stor overgang som vil bli krevende for mindre selskaper. Målsetningen for Moreld er å gi styrke og fart i denne endringsprosessen mot nye forretnings­­områder.

Oljesektoren forventes å forbli bærende for selskapet i lang tid fremover, og også her vil det komme spennende muligheter etter hvert som de eksisterende kundene utvikler seg. Den lange utviklings­retningen vil likevel handle om bærekraftig virksomhet på land og til havs; offshore vind og offshore havbruk er blant de store, globale vekstområdene hvor selskapene har unik kjernekompetanse og erfaring.

Ledelsen i hvert av de 20 selskapene får nå et nytt mandat, og blir bedt om å ta frem entreprenørskapet og angripe markeds­mulighetene som ligger foran dem. For å øke slagkraften i prosessen går selskapene sammen i Moreld, som skal ta aktiv del i den nødvendige transformasjonen norsk oljeserviceindustri må gjennomgå de neste årene. «Navnet Moreld reflekterer at dette er norsk kunnskapsindustri knyttet til havet», sier partner i HitecVision André Ølberg. «Moreld vil bygge videre på kompetansen og markedsposisjonen til hvert av selskapene i porteføljen. Det enkelte selskap vil fortsette å operere under sitt eksisterende navn, men størrelsen og den finansielle styrken de får som deler av det nye konsernet vil gjøre dem bedre i stand til å etablere nye virksomhetsområder, sammen eller hver for seg.»

Endre Folge, nyutnevnt CFO i Moreld legger til; «I dagens konkurransesituasjon blir størrelse stadig viktigere; og gjennom Moreld skaper vi den størrelsen,» og fortsetter «I tillegg til den teknologiske kompetansen i bedriftene er de også preget av en aktiv holdning til bærekraft, inkludert en operativ erfaring innen HMS og ESG-forhold som er bygget opp over år. Dette er kjerneverdier Moreld tar med seg fra oljeindustrien og som vil være konkurranse­fortrinn når selskapet skal vokse inn i nye forretningsområder.»

«For halvannet år siden sa vi at tiden var inne for å realisere mange av selskapene i denne delen av porteføljen. Men vi må erkjenne at usikkerheten rundt olje og gass har medført at interessen for å tilby relevante verdier selv for veldrevne og lønnsomme leverandørbedrifter har vært svakere enn antatt,» kommenterer Atle Eide, senior partner i HitecVision. «Vi har derfor valgt å stanse salgsprosessene, og vil i stedet utvikle verdiene videre i et mye lengre eierløp. Gjennom den kunnskapsbasen som er opparbeidet i disse bedriftene vil det skapes vekst og nye spennende arbeidsplasser samtidig som vi ivaretar våre forpliktelser overfor investorene i fondene våre,» sier han.

Hvert av de 20 selskapene har sine egne langsiktige vekststrategier knyttet til bærekraft, og ESG og HMS er røde tråder i det Moreld skal jobbe med. Som del av et større konsern vil selskapene få større ressurser og kraft i gjennomføringen av planene; bli mer attraktive samarbeidspartnere for kunder, leverandører og långivere; og enda mer spennende steder å jobbe. Her vil det være mye å hente på å utveksle kompetanse mellom selskapene.

Eksempler på dette er flytende offshore vind, hvor Vryhof allerede er inne med forankrings­løsninger og prosjektledelse, eller offshore havbruk hvor Global Maritime hadde ansvaret for å designe verdens første offshore oppdrettsanlegg. Moreld blir en internasjonal leverandør med tyngde, hvor selskapene sammen vil være i stand til å utvikle og tilby større og mer komplette leveranser enn det de kan gjøre alene i dag. Planen vil også kunne innebære ytterligere oppkjøp eller sammenslåinger.

«Det er viktig at selskapene i Moreld skal bevare sine posisjoner innen olje og gass». Men Endre Folge, kommende CFO i selskapet er tydelige på «at veksten på lengre sikt vil handle om overgangen til fornybare energi­ressurser, annen bærekraftig utnyttelse av havet, og bruk av selskapenes brede kjernekompetanse inn mot andre bransjer.»

Konsernledelsen for Moreld bygges nå opp. Som Chief Financial and Investment Officer er ansatt Endre Folge. Styreleder er Ola Sætre, en av grunnleggerne av HitecVision. Hovedkontoret er etablert i Stavanger, hvor også mange av bedriftene har sin hovedvirksomhet. Senior Partner i HitecVision Atle Eide er overordnet prosjektansvarlig og fyller daglig leder rollen frem til permanent CEO er ansatt, en rekruttering Eide forventer å ha på plass innen utgangen av mars. Moreld er 100% eid av HitecVision-fond og vil jobbe tett sammen med HitecVision. Formalitetene rundt sammenslåingen forventes endelig gjennomført i løpet av annet kvartal, forutsatt vanlige forbehold og godkjenninger i slike transaksjoner.

> Read more
OUR CLIENTS

.

Our Clients BP ConocoPhillips Wintershall AkerBP Equinor Halliburton AKOFS Offshore Maersk Lundin Norway

Husoyveien 171, 4262 Avaldsnes Tel.: (+47) 52 70 10 20 Fax: (+47) 52 70 10 21 Dutyphone: (+47) 488 98 030 post@deepwell.no | developed by skarpsinn Back to top